Breast Implant

Byta implantat? Hur länge kan man ha bröstimplantat?

En viktig fundering när man väljer att genomföra en bröstförstoring är hur länge implantaten kommer att hålla. Det finns ett flertal olika faktorer som spelar in gällande hur länge man kan ha sina bröstimplantat. En aspekt är att kroppen åldras och brösten kommer inte se likadana ut efter 10 år. Detta är alltså en estetisk aspekt och många kvinnor väljer att genomföra en ny bröstförstoring för att få bröst som ser piggare ut genom att byta implantaten. En annan aspekt är även att det kan uppstå komplikationer. Det är relativt ovanligt med komplikationer långt efter en bröstförstoring, i realiteten sker de vanligaste komplikationerna inom 12-36 månaderna efter operationen. Det finns dock möjlighet att implantaten kan gå sönder efter många år i kroppen, detta då implantat inte är en livstidsprodukt. Vissa kvinnor kan ha sina implantat långt över tio år men garantin gentemot ruptur gäller i 10 år för Motiva implantat. Det betyder som sagt inte att implantaten kommer att gå sönder efter 10 år men Motiva väljer att inte ge livstidsgaranti på implantaten just eftersom det inte är en livstidsprodukt.
Våra garantivillkor är trots detta väldigt generösa eftersom vi ger stöd för re-operation under de första 12 månaderna om du väljer att registrera dina implantat. Detta för kapselbildning och ruptur.
I regel är kostnaden för operationen väsentligt högre än för implantaten.

Vissa tillverkare väljer att ge en livstidsgaranti mot ruptur men det är viktigt för dig som patient att känna till garantivillkoren. I regel gäller dessa garantier endast vid fabrikationsfel och att upptäcka ett fabrikationsfel efter mer än tio år är inte okomplicerat.
Det är viktigt att kontakta din plastikkirurg om du upplever att något  känns fel. I realiteten så ska gelen (hallongelé) i implantaten motverka att silikon rinner ut i kroppen men att önska remiss för ultraljud eller röntgen vid misstanke om ruptur är rimligt vid misstanke kring att implantaten gått sönder.

Mäns hälsa innehåller ämnen om erektionsproblem, penis utöver de nuvarande hot mot den manliga befolkningen. Låt oss prata om vissa droger. Läs mer om Hur mycket kostar Cialis kostnad. Hur effektiv är det Cialis? Många amerikaner beställer online sådana rättsmedel som Cialis. Vad är den mest betydelsefulla informationen du borde fråga hälsovårdspersonal om cialis kostnad? Matters, som kostnaden for Cialis, hänvisar till olika typer av hälsoproblem. Erektil dysfunktion kan normalt indikera hälsoproblem på andra ställen. Dessutom är onlineapotek det alternativa sättet att köpa någon typ av läkemedel, med det ger nöjet att beställa via internet.

Motiva ID Card Right

Förbättrade garantivillkor

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi har förbättrat våra garantivillkor gentemot patienter med Motivaimplantat.
Patienter som opereras med Motiva Qid teknologi kommer kostnadsfritt att inkluderas i vårt nya garantiprogram. Detta berättigar patienten upp till 2500€ per implantat vid re-operation. Detta gäller vid kapselbildning eller ruptur, de första 12 månaderna från operationsdatum. Garantin gäller under förutsättning att patienten registrerar sina implantat inom 90 dagar från operationsdatum. Du kan alltså täcka kostnaderna vid en eventuell re-operation vid kapsel eller ruptur.

Du har även möjlighet att förlänga denna garanti till totalt fem år om så önskas. Detta till en kostnad av 200€. Möjligheten till förlängd garanti är dock helt och hållet frivillig.

Alla våra implantat levereras även med Always Confident Warranty® mot ruptur och kapselbildning Baker III och IV under 10 år. Denna garantin berättigar dig även till nya implantat vid revisionskirurgi.

Implantat kan registreras genom vår hemsida ( www.motivaimplants.com ) eller genom vår Motiva Imagine App (Tillgänglig för både Android och Iphone). Detta är något som patienten har möjlighet att göra själv och vi kan förse dig med broschyrer kring registreringsprocessen om så önskas.

Mäns hälsa innehåller ämnen om erektil dysfunktion, penis utöver de nuvarande hot mot den manliga befolkningen. Låt oss prata om vissa droger. Läs mer om Hur mycket kostar Cialis kostnad. Hur effektiv är det Cialis? Många amerikaner beställer online sådana rättsmedel som Cialis. Vad är den mest signifikant informationen du borde fråga hälsovårdspersonal om cialis kostnad? Matters, som kostnaden for Cialis, hänvisar till andra typer av hälsoproblem. Erektil dysfunktion kan normalt indikera hälsoproblem på andra ställen. Dessutom är onlineapotek det alternativa sättet att köpa någon typ av läkemedel, med det ger nöjet att beställa via internet.

Implant Inspection

Garantier vid bröstförstoring

Clean Room Meeting

För dig som ska genomgå en bröstförstoring är det en djungel av information inför ditt ingrepp. Det absolut viktigaste är att föra ett samtal med din specialist i plastikkirurgi som vet vad som gäller just för dig och på denna plastikkirurgens klinik. Det kan dock vara förvirrande med de olika garantier som olika kliniker lämnar och vi tänkte därför klargöra ett par saker som vi tycker är viktiga att känna till.

Kärt barn har många namn och kliniker erbjuder garantier, “försäkringar”, trygghetspaket till patienter. Vissa inkluderar ovanstående tjänster i sitt pris medan andra debiterar extra.
Det är viktigt för dig att förstå skillnaden mellan garantier från producenter, såsom implantattillverkare och själva kliniken då detta kan göra en stor skillnad för hur mycket pengar du måste betala vid en komplikation.

Alla implantatföretag har garantier. Motiva erbjuder 10 års garanti vid ruptur och/eller kapselbildning vilket innebär att din kirurg och du får kostnadsfria implantat inför en korrigeringsoperation där implantatbyte är nödvändigt.
Det kan dock beroende på din klinik kosta ytterligare för att genomföra själva operationen medan vissa kliniker ger alltifrån ett till ett par års garanti avseende kapsel, ruptur och resultat. Andra kliniker erbjuder “kapselförsäkring” eller kapselgaranti vilket innebär att kliniken tar kostnaden för just denna komplikation, som också är den vanligaste förekommande komplikationen med de flesta implantatmärken.

Vissa implantattillverkare erbjuder också något som heter “livstidsgaranti” men läser man i broschyrer från tillverkarna så står det att implantat inte är en produkt som anses hålla en livstid. I realiteten är det viktigaste att känna till klinikens garantier då den största delen av kostnaden för en operation inte är implantaten.

Motiva har en generös garanti för kapsel och ruptur men eftersom denna inte täcker eventuella operationskostnader så har du möjlighet att teckna en förlängd tredjepartsgaranti. Denna garanti innebär att oavsett om din klinik finns kvar i framtiden eller inte så har du som patient rätt till 2500€ ersättning per implantat vid kapselbildning eller ruptur under fyra år. Denna förlänga garanti kostar dig 200€ för hela perioden och för din trygghet så är det CNA (amerikanskt försäkringsbolag) som är oberoende av alla aktörer som ersätter dig.

Avslutningsvis vill vi tipsa om några frågor att ställa din kirurg på konsultationen:
-Vad händer om jag blir missnöjd med resultatet?
-Vad händer om jag får kapselbildning inom 3 år?
-Är det klinikens kapselgaranti (inklusive operation) eller implantattillverkarens garanti ni erbjuder?
-Om det endast är implantattillverkarens garanti ni erbjuder, vad är kostnaden för en ny operation?
-Vilka garantier ges till mina implantat och vad betyder dessa garantier egentligen?

Kontakta gärna service@motivaimplants.se om du har fortsatta frågor.

Mäns hälsa innehåller ämnen om erektil dysfunktion, penis utöver de nuvarande hot mot den manliga befolkningen. Låt oss prata om vissa läkemedel. Läs mer om Hur mycket kostar Cialis kostnad. Hur effektiv är det Cialis? Många amerikaner beställer online sådana rättsmedel som Cialis. Vad är den mest betydelsefulla informationen du borde fråga hälsovårdspersonal om cialis kostnad? Matters, som kostnaden for Cialis, hänvisar till övriga typer av hälsoproblem. Erektil dysfunktion kan normalt indikera hälsoproblem på andra ställen. Dessutom är onlineapotek det alternativa sättet att köpa någon typ av läkemedel, eftersom det ger nöjet att beställa via internet.

Women Walking

Förbättrade garantivillkor

Motiva är först i branschen med att erbjuda en fördelaktig tredjepartsgaranti till patienter med Motiva implantat.
Två olika garantier som erbjuds är bra att känna till som patient

Always Confident Warranty
Alla våra implantat levereras med Always Confident Warranty programmet. Detta innebär att om ruptur eller kapselbildning uppstår under 10 år så ersätter vi plastikkirurgen med nya implantat. Detta gäller kapsel Baker III och Baker IV och påminner i om övriga leverantörers garantier på marknaden. Vissa tillverkare har så kallade “livstidsgaranti” men varken vi eller FDA anser att bröstimplantat är en produkt som vanligtvis håller i en livstid – Därför är det heller inte lämpligt att lämna en livstidsgaranti.

Motiva Extended Warranty Program – Förlängt garantiprogram
Förutom vår basgaranti så erbjuder vi även ett förbättrat garantiprogram gentemot de patienter som har Motiva med Qid. Detta garantiprogram kan tecknas efter operation på vår hemsida www.motivaimplants.com alternativt genom vår App Motiva Imagine (Finns på Appstore och PlayStore för Iphone & Android)
Det är en enkel procedur där patienten eller kliniken om så önskas registrerar sina implantat efter operationen. Patienten kommer därefter få ett mejl som frågar utfall denna vill teckna en förlängd garanti. Detta måste göras inom 90 dagar från det att operationen genomförts.

Garantin gäller vid kapselkontraktur och ruptur under fyra år från operationstillfället. Bakom garantin står Motiva i samarbete med amerikanska försäkringsbolaget CNA. Den förlängda garantin är frivillig och kostar patienten 200€ för hela garantiperioden.

Den förlängda garantin ger patienten en ersättning upp till 2500€ per bröst (totalt upp till 5000€ vid problem med bägge brösten) och täcker som sagt kapselbildning och ruptur. Dessa pengarna ska användas till en ny operation hos valfri klinik.

Mäns hälso innehåller ämnen om erektionsproblem, penis utöver de nuvarande hot mot den manliga befolkningen. Låt oss prata om vissa droger. Läs mer om Hur mycket kostar Cialis kostnad. Hur effektiv är det Cialis? Många amerikaner beställer online sådana rättsmedel som Cialis. Vad är den mest betydelsefulla informationen du borde fråga hälsovårdspersonal om cialis kostnad? Matters, som kostnaden for Cialis, hänvisar till övriga typer av hälsoproblem. Erektil dysfunction kan normalt indikera hälsoproblem på andra ställen. Dessutom är onlineapotek det alternativa sättet att köpa eventuella typ av läkemedel, eftersom det ger nöjet att beställa via internet.

clean-room-02

Komplikationer vid bröstförstoring och implantatyta

Motiva har tagit fram en nanotexturerad yta för att minska risken för komplikationer och för ett så hållbart resultat som möjligt. På varje kvadratcentimeter finns det 8000 kontaktpunkter där varje punkt är mindre än den genomsnittliga cellen i kroppen. Detta förhindrar vävnadsinväxt och under fem år har kapselfrekvensen varit lägre än 0.5%, dubbelkapsel 0% och serombildning 0%.

Andra alternativ på marknaden har inte lika goda resultat gällande komplikationer. Dels är kapselfrekvensen i regel ungefär 4-8% under fem års uppföljning, men det kan även uppstå andra komplikationer som är relaterade till implantatets yta .Texturerade implantat skapades för att skapa vävnadsinväxt av droppformade implantat som annars kan rotera i kroppen. Man lyckades till viss del då det i ca 98% av fallen sker en vävnadsinväxt så implantaten sitter fast, ofta mot bröstmuskel och vävnad.
Med tiden har en del antaganden gjorts gällande textureringen, bland annat att frekvensen av kapselbildning skulle minska. Detta har visat sig vara falska antaganden enligt flera nyligen publicerade studier. Frekvensen av kapselbildning har inte skiljt sig märkbart, men andra komplikationer har märkts av med texturerade implantat.
Texturering av bröstimplantat är idag väldigt diskuterat i branschen på grund av studier som påvisat en korrelation mellan bröstimplantatens yta och diverse komplikationer som tex. Dubbelkapsel och sen serombildning.

En trolig teori är att kvinnors beteendemönster har förändrats markant. Löpning/träning är väsentligt vanligare idag än för bara 15-20 år sedan. Ett implantat som är fastvuxet i muskel och vävnad utsätts för mekanisk rörelse varje gång patienten rör sig. Denna rörelse bidrar till friktion i kroppen där vävnaden och implantatet slits ifrån varandra och bidrar troligen till en inflammatorisk process. Mekaniska rörelser är troligtvis också en bidragande orsak till försvagning av implantatet vilket i längden kan leda till ruptur.
Texturerade implantat skapas också många gånger genom att använda salt eller socker. Implantatet doppas i salt och skrubbas därefter rent.

Rippling kan ske oavsett om implatatet är texturerat eller slätt. Det sker av olika anledningar men genom att fylla implantaten till 100% och använda en lägre viskositet på gelen kan man få mjuka, naturliga implantat som minskar risken för rippling.

Kontakta gärna service@motivaimplants.se vid eventuella frågor

Mäns hälsa innehåller ämnen om erektil dysfunktion, penis utöver de nuvarande hot mot den manliga befolkningen. Låt oss prata om vissa mediciner. Läs mer om Hur mycket kostar Cialis kostnad. Hur effektiv är det Cialis? Många amerikaner beställer online sådana läkemedel som Cialis. Vad är den mest betydelsefulla informationen du borde fråga hälsovårdspersonal om cialis kostnad? Matters, som kostnaden for Cialis, hänvisar till andra typer av hälsoproblem. Erektil dysfunktion kan normalt indikera hälsoproblem på andra ställen. Dessutom är onlineapotek det alternativa sättet att köpa någon typ av läkemedel, eftersom det ger nöjet att beställa via internet.

motiva-sophie-1500x630

Varför Motiva Bröstimplantat?

Inför en bröstförstoring finns det mycket att tänka på och frågorna är i regel många. Att välja en specialist i plastikkirurgi som är duktig är väldigt viktigt. Det är dock minst lika viktigt att välja rätt bröstimplantat. De olika klinikerna rekommenderar de implantattillverkarna som de arbetar med. Inför en bröstförstoring väljer många att läsa på internet om plastikkirurger, komplikationer, kliniker och mycket mer. Att du nu hittat hit innebär att du kanske kan få ett nytt perspektiv på val av implantat.

Read more

SilkSurface

Texturerade eller släta implantat?

Det är svårt att veta vilket implantat man ska välja bland alla de olika på marknaden. Något som borde spela en stor roll vid val av implantat är det yttersta skiktet av implantatet, dvs. ytan / textureringen. Det första silikonimplantatet som lanserades tidigt 60-tal hade en glatt yta och sent 80-tal lanserades det första texturerade implantatet. […]

Women Walking

Plastikoperationsforum.se skriver om Motiva

Plastikoperationsforum.se är ett forum där patienter diskuterar plastikkirurgi och bröstförstoringar. En av ägarna till forumet kontaktade Motiva och önskade få ett par implantat för att kunna skriva om dessa. Om du är intresserad av att läsa om vad de tyckte så kan du göra det genom att klick här.

Jag har dessutom just fått två sådana demo-implantat som klinikerna brukar ha att visa före op..! Ett Progressive Ultima (mjukast, mest likt naturlig vävnad, edit: det som används i serien Ergonomix) och ett Progressive Gel plus (fastare). Jag ska försöka uttrycka mig lite mer vardagsnära om skillnaderna som JAG upplever dem genom att klämma och känna. Ta beskrivningarna som indikationer, inte som exakta sanningar då det är supersvårt. Jag fokuserar på Ultima, som skiljer sig mest från de andra implantaten jag känner till, men höljet i båda varianterna är detsamma.

Den nanotexturerade ytan, som är ett av de unika dragen hos Motiva, är nästan mer slät än texturerad. men om man drar lätt med fingret längs ytan på Allergans helt släta, känns den däremot lite klibbig och har en högre vidhäftningsförmåga mot fingertoppen, medan Motivas yta glider förbi. 

Ett texturerat implantat från Mentor känns ungefär som sammet och man kan skönja en viss skrovlighet med blotta blicken – det kan man inte på Motiva, som bara ser ogenomskinligt ut. Jämför vidare med Allergans grovtexturerade anatomiska som har en ännu tydligare texturering och känns ungefär som flanell. Ska jag våga säga att Motiva då känns som tyget i den tunnaste och mjukaste t-shirten, kanske. 

Personligen gillar jag den biten, jag som har lite svårt för tanken att implataten ska växa fast i min vävnad, om jag vill ta ut dem. Jag ser ju fortfarande rester av min vävnad på mina gamla anatomiska grovtexturerade, och då är de ändå avtvättade. “

Mäns hälso innehåller ämnen om erektionsproblem, penis utöver de nuvarande hot mot den manliga befolkningen. Låt oss prata om vissa droger. Läs mer om Hur mycket kostar Cialis kostnad. Hur effektiv är det Cialis? Många amerikaner beställer online sådana rättsmedel som Cialis. Vad är den mest betydelsefulla informationen du borde fråga hälsovårdspersonal om cialis kostnad? Matters, som kostnaden for Cialis, hänvisar till olika typer av hälsoproblem. Erektil dysfunktion kan normalt indikera hälsoproblem på andra ställen. Dessutom är onlineapotek det alternativa sättet att köpa någon typ av droger, eftersom det ger nöjet att beställning via internet.