Breast Implant

Byta implantat? Hur länge kan man ha bröstimplantat?

En viktig fundering när man väljer att genomföra en bröstförstoring är hur länge implantaten kommer att hålla. Det finns ett flertal olika faktorer som spelar in gällande hur länge man kan ha sina bröstimplantat. En aspekt är att kroppen åldras och brösten kommer inte se likadana ut efter 10 år. Detta är alltså en estetisk aspekt och många kvinnor väljer att genomföra en ny bröstförstoring för att få bröst som ser piggare ut genom att byta implantaten. En annan aspekt är även att det kan uppstå komplikationer. Det är relativt ovanligt med komplikationer långt efter en bröstförstoring, i realiteten sker de vanligaste komplikationerna inom 12-36 månaderna efter operationen. Det finns dock möjlighet att implantaten kan gå sönder efter många år i kroppen, detta då implantat inte är en livstidsprodukt. Vissa kvinnor kan ha sina implantat långt över tio år men garantin gentemot ruptur gäller i 10 år för Motiva implantat. Det betyder som sagt inte att implantaten kommer att gå sönder efter 10 år men Motiva väljer att inte ge livstidsgaranti på implantaten just eftersom det inte är en livstidsprodukt.
Våra garantivillkor är trots detta väldigt generösa eftersom vi ger stöd för re-operation under de första 12 månaderna om du väljer att registrera dina implantat. Detta för kapselbildning och ruptur.
I regel är kostnaden för operationen väsentligt högre än för implantaten.

Vissa tillverkare väljer att ge en livstidsgaranti mot ruptur men det är viktigt för dig som patient att känna till garantivillkoren. I regel gäller dessa garantier endast vid fabrikationsfel och att upptäcka ett fabrikationsfel efter mer än tio år är inte okomplicerat.
Det är viktigt att kontakta din plastikkirurg om du upplever att något  känns fel. I realiteten så ska gelen (hallongelé) i implantaten motverka att silikon rinner ut i kroppen men att önska remiss för ultraljud eller röntgen vid misstanke om ruptur är rimligt vid misstanke kring att implantaten gått sönder.

Implant Inspection

Garantier vid bröstförstoring

Clean Room Meeting

För dig som ska genomgå en bröstförstoring är det en djungel av information inför ditt ingrepp. Det absolut viktigaste är att föra ett samtal med din specialist i plastikkirurgi som vet vad som gäller just för dig och på denna plastikkirurgens klinik. Det kan dock vara förvirrande med de olika garantier som olika kliniker lämnar och vi tänkte därför klargöra ett par saker som vi tycker är viktiga att känna till.

Kärt barn har många namn och kliniker erbjuder garantier, “försäkringar”, trygghetspaket till patienter. Vissa inkluderar ovanstående tjänster i sitt pris medan andra debiterar extra.
Det är viktigt för dig att förstå skillnaden mellan garantier från producenter, såsom implantattillverkare och själva kliniken då detta kan göra en stor skillnad för hur mycket pengar du måste betala vid en komplikation.

Alla implantatföretag har garantier. Motiva erbjuder 10 års garanti vid ruptur och/eller kapselbildning vilket innebär att din kirurg och du får kostnadsfria implantat inför en korrigeringsoperation där implantatbyte är nödvändigt.
Det kan dock beroende på din klinik kosta ytterligare för att genomföra själva operationen medan vissa kliniker ger alltifrån ett till ett par års garanti avseende kapsel, ruptur och resultat. Andra kliniker erbjuder “kapselförsäkring” eller kapselgaranti vilket innebär att kliniken tar kostnaden för just denna komplikation, som också är den vanligaste förekommande komplikationen med de flesta implantatmärken.

Vissa implantattillverkare erbjuder också något som heter “livstidsgaranti” men läser man i broschyrer från tillverkarna så står det att implantat inte är en produkt som anses hålla en livstid. I realiteten är det viktigaste att känna till klinikens garantier då den största delen av kostnaden för en operation inte är implantaten.

Motiva har en generös garanti för kapsel och ruptur men eftersom denna inte täcker eventuella operationskostnader så har du möjlighet att teckna en förlängd tredjepartsgaranti. Denna garanti innebär att oavsett om din klinik finns kvar i framtiden eller inte så har du som patient rätt till 2500€ ersättning per implantat vid kapselbildning eller ruptur under fyra år. Denna förlänga garanti kostar dig 200€ för hela perioden och för din trygghet så är det CNA (amerikanskt försäkringsbolag) som är oberoende av alla aktörer som ersätter dig.

Avslutningsvis vill vi tipsa om några frågor att ställa din kirurg på konsultationen:
-Vad händer om jag blir missnöjd med resultatet?
-Vad händer om jag får kapselbildning inom 3 år?
-Är det klinikens kapselgaranti (inklusive operation) eller implantattillverkarens garanti ni erbjuder?
-Om det endast är implantattillverkarens garanti ni erbjuder, vad är kostnaden för en ny operation?
-Vilka garantier ges till mina implantat och vad betyder dessa garantier egentligen?

Kontakta gärna service@motivaimplants.se om du har fortsatta frågor.

Women Walking

Förbättrade garantivillkor

Motiva är först i branschen med att erbjuda en fördelaktig tredjepartsgaranti till patienter med Motiva implantat.
Två olika garantier som erbjuds är bra att känna till som patient

Always Confident Warranty
Alla våra implantat levereras med Always Confident Warranty programmet. Detta innebär att om ruptur eller kapselbildning uppstår under 10 år så ersätter vi plastikkirurgen med nya implantat. Detta gäller kapsel Baker III och Baker IV och påminner i om övriga leverantörers garantier på marknaden. Vissa tillverkare har så kallade “livstidsgaranti” men varken vi eller FDA anser att bröstimplantat är en produkt som vanligtvis håller i en livstid – Därför är det heller inte lämpligt att lämna en livstidsgaranti.

Motiva Extended Warranty Program – Förlängt garantiprogram
Förutom vår basgaranti så erbjuder vi även ett förbättrat garantiprogram gentemot de patienter som har Motiva med Qid. Detta garantiprogram kan tecknas efter operation på vår hemsida www.motivaimplants.com alternativt genom vår App Motiva Imagine (Finns på Appstore och PlayStore för Iphone & Android)
Det är en enkel procedur där patienten eller kliniken om så önskas registrerar sina implantat efter operationen. Patienten kommer därefter få ett mejl som frågar utfall denna vill teckna en förlängd garanti. Detta måste göras inom 90 dagar från det att operationen genomförts.

Garantin gäller vid kapselkontraktur och ruptur under fyra år från operationstillfället. Bakom garantin står Motiva i samarbete med amerikanska försäkringsbolaget CNA. Den förlängda garantin är frivillig och kostar patienten 200€ för hela garantiperioden.

Den förlängda garantin ger patienten en ersättning upp till 2500€ per bröst (totalt upp till 5000€ vid problem med bägge brösten) och täcker som sagt kapselbildning och ruptur. Dessa pengarna ska användas till en ny operation hos valfri klinik.

Breast Motiva Implants

Motiva Ergonomix

Det är flera aspekter av Ergonomix­implantatet som särskiljer det från övriga implantat i branschen. Precis som övriga implantat så använder vi en nanotexturering till höljet. Ergonomix implantaten reagerar precis som ett naturligt bröst på gravitation. Detta eftersom att Motiva tagit fram en unik silikongele som kallas för ProgressiveGel Ultima. Denna gelé har låg viskositet vilket ger dynamik medan den bibehåller sin kohesivitet. Detta kombinerat med att implantatet är väldigt elastiskt gör att operationssnittet kan göras mindre än andra implantat på marknaden.

Allt detta ger ett implantat som inte bara är väldigt dynamiskt och ger en oerhört naturlig känsla, , utan även ett implantat som under fem års uppföljning visat rekordlåga komplikationssiffror. I videoklippet nedan får du en vidare förklaring av de olika aspekterna av Motivas implantat. Följ oss gärna på Facebook och Youtube för att lära dig mer om Motiva. Har du frågor är du också varmt välkommen att kontakta oss på service@motivaimplants.se

För fler filmer så kika gärna på vår Youtubekanal här.

clean-room-02

Komplikationer vid bröstförstoring och implantatyta

Motiva har tagit fram en nanotexturerad yta för att minska risken för komplikationer och för ett så hållbart resultat som möjligt. På varje kvadratcentimeter finns det 8000 kontaktpunkter där varje punkt är mindre än den genomsnittliga cellen i kroppen. Detta förhindrar vävnadsinväxt och under fem år har kapselfrekvensen varit lägre än 0.5%, dubbelkapsel 0% och serombildning 0%.

Andra alternativ på marknaden har inte lika goda resultat gällande komplikationer. Dels är kapselfrekvensen i regel ungefär 4-8% under fem års uppföljning, men det kan även uppstå andra komplikationer som är relaterade till implantatets yta .Texturerade implantat skapades för att skapa vävnadsinväxt av droppformade implantat som annars kan rotera i kroppen. Man lyckades till viss del då det i ca 98% av fallen sker en vävnadsinväxt så implantaten sitter fast, ofta mot bröstmuskel och vävnad.
Med tiden har en del antaganden gjorts gällande textureringen, bland annat att frekvensen av kapselbildning skulle minska. Detta har visat sig vara falska antaganden enligt flera nyligen publicerade studier. Frekvensen av kapselbildning har inte skiljt sig märkbart, men andra komplikationer har märkts av med texturerade implantat.
Texturering av bröstimplantat är idag väldigt diskuterat i branschen på grund av studier som påvisat en korrelation mellan bröstimplantatens yta och diverse komplikationer som tex. Dubbelkapsel och sen serombildning.

En trolig teori är att kvinnors beteendemönster har förändrats markant. Löpning/träning är väsentligt vanligare idag än för bara 15-20 år sedan. Ett implantat som är fastvuxet i muskel och vävnad utsätts för mekanisk rörelse varje gång patienten rör sig. Denna rörelse bidrar till friktion i kroppen där vävnaden och implantatet slits ifrån varandra och bidrar troligen till en inflammatorisk process. Mekaniska rörelser är troligtvis också en bidragande orsak till försvagning av implantatet vilket i längden kan leda till ruptur.
Texturerade implantat skapas också många gånger genom att använda salt eller socker. Implantatet doppas i salt och skrubbas därefter rent.

Rippling kan ske oavsett om implatatet är texturerat eller slätt. Det sker av olika anledningar men genom att fylla implantaten till 100% och använda en lägre viskositet på gelen kan man få mjuka, naturliga implantat som minskar risken för rippling.

Kontakta gärna service@motivaimplants.se vid eventuella frågor

Motiva ID Card

Nu öppnar klinikerna igen!

Sommaren är snart förbi trots att det är varmare än på länge. Klinikerna har i regel stängt från mitten eller slutet av juni till början eller till och med slutet av augusti. Under sommaren kan många komma närmre ett beslut att vilja genomföra en bröstförstoring. Att kunna bära en bikini och känna sig stolt över sin kropp är eftersträvansvärt för många och inte ett helt ovanligt skäl till att vilja genomföra en bröstförstoring.

För dig som är intresserad av att genomföra en bröstförstoring kan det vara aktuellt att boka tid för konsultation nu då många kliniker är fullbokade långt framöver.

Flera av de kliniker som arbetar med oss har i alla fall öppna och vi hoppas att de får en framgångsrik höst!

motiva-sophie-1500x630

Varför Motiva Bröstimplantat?

Inför en bröstförstoring finns det mycket att tänka på och frågorna är i regel många. Att välja en specialist i plastikkirurgi som är duktig är väldigt viktigt. Det är dock minst lika viktigt att välja rätt bröstimplantat. De olika klinikerna rekommenderar de implantattillverkarna som de arbetar med. Inför en bröstförstoring väljer många att läsa på internet om plastikkirurger, komplikationer, kliniker och mycket mer. Att du nu hittat hit innebär att du kanske kan få ett nytt perspektiv på val av implantat.

Read more

SilkSurface

Texturerade eller släta implantat?

Det är svårt att veta vilket implantat man ska välja bland alla de olika på marknaden. Något som borde spela en stor roll vid val av implantat är det yttersta skiktet av implantatet, dvs. ytan / textureringen. Det första silikonimplantatet som lanserades tidigt 60-tal hade en glatt yta och sent 80-tal lanserades det första texturerade implantatet. […]

Medical Consultation

Välja rätt läkare

När man har tankar på att genomgå en bröstförstoring med implantat så är det ett beslut som ska övervägas ordentligt. Att genomgå en operation är ett val som i regel resulterar i något positivt för den som opererar sig. Samtidigt är en operation alltid förknippad med vissa risker och komplikationer. Genom att välja en duktig […]

Women Walking

Plastikoperationsforum.se skriver om Motiva

Plastikoperationsforum.se är ett forum där patienter diskuterar plastikkirurgi och bröstförstoringar. En av ägarna till forumet kontaktade Motiva och önskade få ett par implantat för att kunna skriva om dessa. Om du är intresserad av att läsa om vad de tyckte så kan du göra det genom att klick här.

Jag har dessutom just fått två sådana demo-implantat som klinikerna brukar ha att visa före op..! Ett Progressive Ultima (mjukast, mest likt naturlig vävnad, edit: det som används i serien Ergonomix) och ett Progressive Gel plus (fastare). Jag ska försöka uttrycka mig lite mer vardagsnära om skillnaderna som JAG upplever dem genom att klämma och känna. Ta beskrivningarna som indikationer, inte som exakta sanningar då det är supersvårt. Jag fokuserar på Ultima, som skiljer sig mest från de andra implantaten jag känner till, men höljet i båda varianterna är detsamma.

Den nanotexturerade ytan, som är ett av de unika dragen hos Motiva, är nästan mer slät än texturerad. men om man drar lätt med fingret längs ytan på Allergans helt släta, känns den däremot lite klibbig och har en högre vidhäftningsförmåga mot fingertoppen, medan Motivas yta glider förbi. 

Ett texturerat implantat från Mentor känns ungefär som sammet och man kan skönja en viss skrovlighet med blotta blicken – det kan man inte på Motiva, som bara ser ogenomskinligt ut. Jämför vidare med Allergans grovtexturerade anatomiska som har en ännu tydligare texturering och känns ungefär som flanell. Ska jag våga säga att Motiva då känns som tyget i den tunnaste och mjukaste t-shirten, kanske. 

Personligen gillar jag den biten, jag som har lite svårt för tanken att implataten ska växa fast i min vävnad, om jag vill ta ut dem. Jag ser ju fortfarande rester av min vävnad på mina gamla anatomiska grovtexturerade, och då är de ändå avtvättade. “