Motiva ID Card Right

Förbättrade garantivillkor

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi har förbättrat våra garantivillkor gentemot patienter med Motivaimplantat.
Patienter som opereras med Motiva Qid teknologi kommer kostnadsfritt att inkluderas i vårt nya garantiprogram. Detta berättigar patienten upp till 2500€ per implantat vid re-operation. Detta gäller vid kapselbildning eller ruptur, de första 12 månaderna från operationsdatum. Garantin gäller under förutsättning att patienten registrerar sina implantat inom 90 dagar från operationsdatum. Du kan alltså täcka kostnaderna vid en eventuell re-operation vid kapsel eller ruptur.

Du har även möjlighet att förlänga denna garanti till totalt fem år om så önskas. Detta till en kostnad av 200€. Möjligheten till förlängd garanti är dock helt och hållet frivillig.

Alla våra implantat levereras även med Always Confident Warranty® mot ruptur och kapselbildning Baker III och IV under 10 år. Denna garantin berättigar dig även till nya implantat vid revisionskirurgi.

Implantat kan registreras genom vår hemsida ( www.motivaimplants.com ) eller genom vår Motiva Imagine App (Tillgänglig för både Android och Iphone). Detta är något som patienten har möjlighet att göra själv och vi kan förse dig med broschyrer kring registreringsprocessen om så önskas.

Implant Inspection

Garantier vid bröstförstoring

Clean Room Meeting

För dig som ska genomgå en bröstförstoring är det en djungel av information inför ditt ingrepp. Det absolut viktigaste är att föra ett samtal med din specialist i plastikkirurgi som vet vad som gäller just för dig och på denna plastikkirurgens klinik. Det kan dock vara förvirrande med de olika garantier som olika kliniker lämnar och vi tänkte därför klargöra ett par saker som vi tycker är viktiga att känna till.

Kärt barn har många namn och kliniker erbjuder garantier, “försäkringar”, trygghetspaket till patienter. Vissa inkluderar ovanstående tjänster i sitt pris medan andra debiterar extra.
Det är viktigt för dig att förstå skillnaden mellan garantier från producenter, såsom implantattillverkare och själva kliniken då detta kan göra en stor skillnad för hur mycket pengar du måste betala vid en komplikation.

Alla implantatföretag har garantier. Motiva erbjuder 10 års garanti vid ruptur och/eller kapselbildning vilket innebär att din kirurg och du får kostnadsfria implantat inför en korrigeringsoperation där implantatbyte är nödvändigt.
Det kan dock beroende på din klinik kosta ytterligare för att genomföra själva operationen medan vissa kliniker ger alltifrån ett till ett par års garanti avseende kapsel, ruptur och resultat. Andra kliniker erbjuder “kapselförsäkring” eller kapselgaranti vilket innebär att kliniken tar kostnaden för just denna komplikation, som också är den vanligaste förekommande komplikationen med de flesta implantatmärken.

Vissa implantattillverkare erbjuder också något som heter “livstidsgaranti” men läser man i broschyrer från tillverkarna så står det att implantat inte är en produkt som anses hålla en livstid. I realiteten är det viktigaste att känna till klinikens garantier då den största delen av kostnaden för en operation inte är implantaten.

Motiva har en generös garanti för kapsel och ruptur men eftersom denna inte täcker eventuella operationskostnader så har du möjlighet att teckna en förlängd tredjepartsgaranti. Denna garanti innebär att oavsett om din klinik finns kvar i framtiden eller inte så har du som patient rätt till 2500€ ersättning per implantat vid kapselbildning eller ruptur under fyra år. Denna förlänga garanti kostar dig 200€ för hela perioden och för din trygghet så är det CNA (amerikanskt försäkringsbolag) som är oberoende av alla aktörer som ersätter dig.

Avslutningsvis vill vi tipsa om några frågor att ställa din kirurg på konsultationen:
-Vad händer om jag blir missnöjd med resultatet?
-Vad händer om jag får kapselbildning inom 3 år?
-Är det klinikens kapselgaranti (inklusive operation) eller implantattillverkarens garanti ni erbjuder?
-Om det endast är implantattillverkarens garanti ni erbjuder, vad är kostnaden för en ny operation?
-Vilka garantier ges till mina implantat och vad betyder dessa garantier egentligen?

Kontakta gärna service@motivaimplants.se om du har fortsatta frågor.

Breast Implant Shell

Minimala snitt vid bröstförstoring

Motiva erbjuder unika teknologier för att patienter ska få så små snitt som möjligt. Dels har alla Motivaimplantat en så kallad TrueMonobloc teknologi vilket gör att implantaten har en enastående hållbarhet. Genom att använda en unik produktionsprocess kan implantaten utsättas för mycket stress under operationen utan att gå sönder. Detta i kombination med vårt elastiska hölje och vår oerhört elastiska gelé gör att implantaten kan föras in genom mindre snitt än tidigare. Motiva tror att innovation är nödvändigt även i implantatbranschen och att patienter önskar så små snitt som möjligt, oavsett om snittet placeras i armhåla eller bröstvecket.

I videoklippet nedan får du en vidare förklaring kring hur elasticitet kan påverka operationsresultatet. Följ oss gärna på Facebook och Youtube för att lära dig mer om Motiva. Har du frågor är du också varmt välkommen att kontakta oss på service@motivaimplants.se

För fler filmer så kika gärna på vår Youtubekanal här.

 

 

Women Walking

Förbättrade garantivillkor

Motiva är först i branschen med att erbjuda en fördelaktig tredjepartsgaranti till patienter med Motiva implantat.
Två olika garantier som erbjuds är bra att känna till som patient

Always Confident Warranty
Alla våra implantat levereras med Always Confident Warranty programmet. Detta innebär att om ruptur eller kapselbildning uppstår under 10 år så ersätter vi plastikkirurgen med nya implantat. Detta gäller kapsel Baker III och Baker IV och påminner i om övriga leverantörers garantier på marknaden. Vissa tillverkare har så kallade “livstidsgaranti” men varken vi eller FDA anser att bröstimplantat är en produkt som vanligtvis håller i en livstid – Därför är det heller inte lämpligt att lämna en livstidsgaranti.

Motiva Extended Warranty Program – Förlängt garantiprogram
Förutom vår basgaranti så erbjuder vi även ett förbättrat garantiprogram gentemot de patienter som har Motiva med Qid. Detta garantiprogram kan tecknas efter operation på vår hemsida www.motivaimplants.com alternativt genom vår App Motiva Imagine (Finns på Appstore och PlayStore för Iphone & Android)
Det är en enkel procedur där patienten eller kliniken om så önskas registrerar sina implantat efter operationen. Patienten kommer därefter få ett mejl som frågar utfall denna vill teckna en förlängd garanti. Detta måste göras inom 90 dagar från det att operationen genomförts.

Garantin gäller vid kapselkontraktur och ruptur under fyra år från operationstillfället. Bakom garantin står Motiva i samarbete med amerikanska försäkringsbolaget CNA. Den förlängda garantin är frivillig och kostar patienten 200€ för hela garantiperioden.

Den förlängda garantin ger patienten en ersättning upp till 2500€ per bröst (totalt upp till 5000€ vid problem med bägge brösten) och täcker som sagt kapselbildning och ruptur. Dessa pengarna ska användas till en ny operation hos valfri klinik.

Breast Motiva Implants

Motiva Ergonomix

Det är flera aspekter av Ergonomix­implantatet som särskiljer det från övriga implantat i branschen. Precis som övriga implantat så använder vi en nanotexturering till höljet. Ergonomix implantaten reagerar precis som ett naturligt bröst på gravitation. Detta eftersom att Motiva tagit fram en unik silikongele som kallas för ProgressiveGel Ultima. Denna gelé har låg viskositet vilket ger dynamik medan den bibehåller sin kohesivitet. Detta kombinerat med att implantatet är väldigt elastiskt gör att operationssnittet kan göras mindre än andra implantat på marknaden.

Allt detta ger ett implantat som inte bara är väldigt dynamiskt och ger en oerhört naturlig känsla, , utan även ett implantat som under fem års uppföljning visat rekordlåga komplikationssiffror. I videoklippet nedan får du en vidare förklaring av de olika aspekterna av Motivas implantat. Följ oss gärna på Facebook och Youtube för att lära dig mer om Motiva. Har du frågor är du också varmt välkommen att kontakta oss på service@motivaimplants.se

För fler filmer så kika gärna på vår Youtubekanal här.

clean-room-02

Komplikationer vid bröstförstoring och implantatyta

Motiva har tagit fram en nanotexturerad yta för att minska risken för komplikationer och för ett så hållbart resultat som möjligt. På varje kvadratcentimeter finns det 8000 kontaktpunkter där varje punkt är mindre än den genomsnittliga cellen i kroppen. Detta förhindrar vävnadsinväxt och under fem år har kapselfrekvensen varit lägre än 0.5%, dubbelkapsel 0% och serombildning 0%.

Andra alternativ på marknaden har inte lika goda resultat gällande komplikationer. Dels är kapselfrekvensen i regel ungefär 4-8% under fem års uppföljning, men det kan även uppstå andra komplikationer som är relaterade till implantatets yta .Texturerade implantat skapades för att skapa vävnadsinväxt av droppformade implantat som annars kan rotera i kroppen. Man lyckades till viss del då det i ca 98% av fallen sker en vävnadsinväxt så implantaten sitter fast, ofta mot bröstmuskel och vävnad.
Med tiden har en del antaganden gjorts gällande textureringen, bland annat att frekvensen av kapselbildning skulle minska. Detta har visat sig vara falska antaganden enligt flera nyligen publicerade studier. Frekvensen av kapselbildning har inte skiljt sig märkbart, men andra komplikationer har märkts av med texturerade implantat.
Texturering av bröstimplantat är idag väldigt diskuterat i branschen på grund av studier som påvisat en korrelation mellan bröstimplantatens yta och diverse komplikationer som tex. Dubbelkapsel och sen serombildning.

En trolig teori är att kvinnors beteendemönster har förändrats markant. Löpning/träning är väsentligt vanligare idag än för bara 15-20 år sedan. Ett implantat som är fastvuxet i muskel och vävnad utsätts för mekanisk rörelse varje gång patienten rör sig. Denna rörelse bidrar till friktion i kroppen där vävnaden och implantatet slits ifrån varandra och bidrar troligen till en inflammatorisk process. Mekaniska rörelser är troligtvis också en bidragande orsak till försvagning av implantatet vilket i längden kan leda till ruptur.
Texturerade implantat skapas också många gånger genom att använda salt eller socker. Implantatet doppas i salt och skrubbas därefter rent.

Rippling kan ske oavsett om implatatet är texturerat eller slätt. Det sker av olika anledningar men genom att fylla implantaten till 100% och använda en lägre viskositet på gelen kan man få mjuka, naturliga implantat som minskar risken för rippling.

Kontakta gärna service@motivaimplants.se vid eventuella frågor

nowatinsta

Sociala medier

Glöm inte följa oss på Facebook: https://www.facebook.com/MotivaSkandinavien/
Samt på Instagram: @Motivaskandinavien

Vi har kontinuerlig uppföljning kring allt som sker i branschen och omkring Motiva på ovanstående medier.
Förutom information om Motiva bröstimplantat kommer även före/efterbilder och generell information gällande bröstförstoring med implantat. Det går självklart också bra att kontakta oss genom hemsidan.

180401762

Stora steg framåt!

Establishment Labs som är grundare till varumärket Motiva har avslutat en investeringsrunda ledd av Crown Predator Holdings and JW Asset Management. Över 20 milljoner dollar investerade för att utöka produktionskapaciteten och för att nästa steg i FDA processen ska kunna påbörjas.
Idag används Motiva i ett femtiotal länder på fem olika kontinenter och nästa målsättning är att etablera Motiva i den eftertraktade USA marknaden. Läs mer om investeringsrundan här.

Motiva ID Card

Nu öppnar klinikerna igen!

Sommaren är snart förbi trots att det är varmare än på länge. Klinikerna har i regel stängt från mitten eller slutet av juni till början eller till och med slutet av augusti. Under sommaren kan många komma närmre ett beslut att vilja genomföra en bröstförstoring. Att kunna bära en bikini och känna sig stolt över sin kropp är eftersträvansvärt för många och inte ett helt ovanligt skäl till att vilja genomföra en bröstförstoring.

För dig som är intresserad av att genomföra en bröstförstoring kan det vara aktuellt att boka tid för konsultation nu då många kliniker är fullbokade långt framöver.

Flera av de kliniker som arbetar med oss har i alla fall öppna och vi hoppas att de får en framgångsrik höst!

motiva-sophie-1500x630

Varför Motiva Bröstimplantat?

Inför en bröstförstoring finns det mycket att tänka på och frågorna är i regel många. Att välja en specialist i plastikkirurgi som är duktig är väldigt viktigt. Det är dock minst lika viktigt att välja rätt bröstimplantat. De olika klinikerna rekommenderar de implantattillverkarna som de arbetar med. Inför en bröstförstoring väljer många att läsa på internet om plastikkirurger, komplikationer, kliniker och mycket mer. Att du nu hittat hit innebär att du kanske kan få ett nytt perspektiv på val av implantat.

Read more